Výstava fotografií Genius Lucis

Genius Lucis aneb luminografické obrazy české krajiny je název projektu fotografů Ivana Bumby a Michala Hejny, kteří na něm pracovali během uplynulých dvou let. Do společně vytvářených světelných instalací vkládají střípky vlastního způsobu vnímání reálné krajiny a pocitů, které v nich příroda vyvolává přímo při fotografování. Fotografie vznikaly při společných fotosetkáních. V hodinách mezi dnem a nocí hledají autoři způsob, jak vizuálně vyjádřit působení právě prožívaných myšlenek a nálad, které vyvolával genius loci. Skrze čas a řízené toky paprsků rozličných světelných zdrojů vytvořili kolekci, která někdy zcela, jindy částečně, mění obraz reality. Genius je latinsky duch a lucis světlo. Ve fotografii se snoubí duch místa (genius loci) s esencí světla. Odtud název Genis Lucis.

Comments are closed.