RESUSCITACE NOVOROZENCE

POPORODNÍ ADAPTACE A RESUSCITACE NOVOROZENCE

trénink resuscitace novorozence pro porodní asistentky, personál porodních sálů, lékaře, dětské sestry,…

Aktuální postupy, týmová spolupráce, pomůcky a nové poznatky, simulovaná podpora adaptace novorozence - trénink včetně ambuvaku a oxymetru 
s neonatologickým snímačem! (naučte se pomocí něho rozeznat susp. VVV) Modelové situace, komunikace se záchrannou službou
Nová statistika 5,8 mil. porodů z USA a aktuality. 
Aktuální postupy GUIDELINES 2021 a COVID-19 GUIDELINES 

PŘIHLÁŠENÍ

Info a přihlášky mailem  nebo na tel. 603 425 866.

Cena kurzu 600,-Kč/osobu.
(Ceny neobsahují pro plátce případně DPH a ev. dopravu mimo Prahu 10,-Kč/km)


AKTUÁLNÍ TERMÍNY  2022
23.5. v Praze 10    prezenčně  (obsazeno)
další termíny budou vypisovány na požádání  

Provádíme kurz – praktický trénink i přímo u Vás na pracovišti.  
Kurzy jsou povinné 1x ročně absolvovat viz Věstník 16 /2015 . Kurz je s certifikátem i pro BOZP. 


V našich kurzech se budete vždy setkávat s těmi nejaktuálnějšími postupy. 

Osnova kurzu:
1.      Předpoklady a predikce očekávání problémů, známá rizika, novinky 2020 - 2022
     kompetence PA jako nelékařské profese (domácí porody a jejich rizika)
2.      Spolupráce porodníka (lékař, porodní asistentka,…) a pečujícího o dítě
    (dětský lékař, neonatolog, porodní asistentka, sestra,…)
3.      Obecná praxe vs. Guidelines 2021 a COVID 19 GUIDELINES
4.      Vybavení technické a personální (resuscitační set, monitoring, neonatální oxymetr, fetální doppler, ambuvak,…
     vč. praktického vyzkoušení) 
     na porodním sále / v nemocnici Neopuff vs. jednodušší podmínky při porodu mimo zdravotnické zařízení
5.      Teorie, hypoxie, asfyxie – komplikace, včasné rozeznání, reagování správným postupem, posouzení efektivity
6.      Techniky a postupy uvolnění dýchacích cest novorozence a různé techniky KPR  (palce, prsty)
7.      KPR novorozence praxe vč. online měření parametrů (v 1 člověku, ve 2 lidech, v týmu)
8.      Trénink postupů 30´cyklů
9.      Následná lékařská první pomoc
10.   Trénink posouzení hypoxie (kontrolní 30´test)
Varianta: 
KPR dítěte podle GL 2021 – teorie hypoxické a kardiální zástavy oběhu a trénink uvolnění dýchacích cest
Trénink KPR dítěte vč. online měření parametrů (případně i dospělého)
Automatizovaný externí defibrilátor AED, zdravotní příhody a vybrané postupy pro první pomoc dětí…
Periodický plán školení první pomoci pro zajištění Věstníku 16/2015
...
Kurz je veden jako tréning / simulační seminář se získáním a osvojením si znalostí postupů a rutiny. 

Ministerstvo zdravotnictví ČR, ve smyslu ustanovení § 47 odst. 3 písm. (b) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), uveřejnilo ve Věstníku 16 /2015  minimální požadavky pro zavedení interního systému hodnocení kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb. Podle něj je každý poskytovatel lůžkové, jednodenní a ambulantní péče povinen proškolit minimálně jednou ročně všechny zaměstnance v poskytování první pomoci. (Standard 1,2 a 2.3.: Řešení neodkladných stavů). Pořadatelem a garantem kurzu je InGarden Training Centre s.r.o. (část kurzu připravena ve spolupráci s SHOCK s.r.o. a FN Brno).

Lektoři: Ing. Josef Horešovský (vedoucí lektor a garant kurzu, člen České resuscitační rady, Instruktor první pomoci / Člen první pomoci, dříve podpory srdce a mimotělní oběh kardiochirurgie IKEM, specialista na defibrilátory a ventilátory,…) MUDr. Monika Větrovská (gyn-por., FNKV Praha, 3.LF Praha, lektorka kurzů první pomoci) Petr Schmidt DiS (záchranář specialista ZZS Praha, lektor první pomoci) MUDr. Lenka Skalicová (dětská lékařka nemocnice Děčín, 3.LF Praha, člen České resuscitační rady, lektorka kurzů první pomoci) Mgr. Zdena Surá  (FN Brno, chirurgická klin., rozhodčí první pomoci, lektorka kurzů první pomoci) Ondřej Šavel DiS  (záchranář specialista ZZS Kolín, lektor první pomoci)  Radek Havlíček DiS (záchranář specialista ZZS Praha, lektor vodní záchranář/plavčík, lektor první pomoci) Mgr. Branislav Moravčík (FN Brno,ARO , lektor kurzů první pomoci) … Kurz je připravený podle nejnovějších standardů a mezinárodních doporučení a lékařské první pomoci. Lektoři a záchranáři ve spolupráci s odborníky na první pomoc z FN Brno jsou k lektorské činnosti certifikováni podle vyhl. MŠMT č.176/2009 Sb. Kurz probíhá pod vedením 1-2 lektorů. Na každém kurzu používáme i dětské modely pro nácvik uvolnění dýchacích cest a resuscitaci  u kojence a dítěte! Součástí kurzu je online měření a vyhodnocování ! Cílem kurzu je rutinně naučit a procvičit týmovou spolupráci a správné postupy. Zopakovat jak se zachovat při naléhavých situacích a v život ohrožujících situacích a zachránit tak život. Kurz zahrnuje ukázky a nácvik různých postupů poskytování první pomoci i podle specifických požadavků pracovišť. Počet účastníků je omezen z důvodu kvalitní praxe. Foto z kurzů:

Vstupní znalosti účastnic našich kurzů ukazují na nepřipravenost. Aktuální znalosti jsou velmi nízké. Připravte se na vlastní situaci, kdy se „něco“ stane. I postupy na jednotlivých pracovištích jsou nejednotné a málokdy odpovídají doporučeným postupům! 


Reference:

Porodnice Pelhřimov
Porodnice Rakovník
Porodnice Stod u Plzně
Porodnice Nymburk
Porodní asistentky porodnic Jičín, Plzeň, Neratovice, FTN Praha 4, ÚPMD Praha 4,…

Vstupní znalosti účastnic našich kurzů ukazují stále na neznalost správných postupů. Připravte se prakticky a teoreticky na situaci, kdy se „něco“ stane. I postupy na jednotlivých pracovištích jsou nejednotné a málokdy odpovídají doporučeným postupům! Při každém kurzu měříme parametry resuscitace online při resuscitaci s vyhodnocením kvality. Důraz na týmovou spolupráci!

Účastníci dostanou certifikát.