ZDRAVOTNÍK

KPR3

Kurz první pomoci ZDRAVOTNÍK
s certifikátem – řešení neodkladných stavů vč. použití AED, oxymetru a ambuvaku
certifikáty včetně AED a BOZP pro SÚKL a vybavení lékárny v ordinaci

Nová doporučení COVID 19 GUIDELINES a nové GUIDELINES 2021 !!!
Nová doporučená vybavení ordinací, filtry k ambuvaku,…

určeno pro zdravotníky – lékaře, sestry, pro ambulance, polikliniky…

Přijedeme rádi k Vám do ordinace!


Objednejte si kurz a naučte se chovat při suspektním COVIDU a podle nových GUIDELINES 2021 a získejte nebo si obnovte certifikát. 
Rádi přijedeme k Vám do ordinace.
PŘIHLÁŠENÍ
Domluvte se s kolegy, zvolte si sami dopředu termín a napište zde a případně zavolejte 603425866

Cena kurzu 600,-Kč / osobu
Trvání kurzu je ca 1-2 hod. (s certifikáty vč. AED a BOZP)
(Ceny neobsahují ev. dopravu mimo Prahu 10,-Kč/km)


MZČR vyhlásilo ve Věstníku 16/2015 povinnost pro zdravotníky se jednou za rok školit v první pomoci. Kurz první pomoci pro pracovníky lůžkové, jednodenní a ambulantní péče je připravený v souladu s aktuálními doporučeními podle těchto požadavků. Dále je stanovena i povinnost periodického plánování kurzů.  

V současnosti probíhají v ambulancích kontroly plnění těchto požadavků SÚKL / MZdrČR! Při potřebě certifikátu ke kontrole nás prosím kontaktujte. Vyřešíme to individuálně.  🙂

ZAJISTÍME VÁM V SOULADU S POŽADAVKY MZČR:   odborné proškolení v souladu s aktuálními doporučeními GUIDELINES 2021. 


 PROGRAM / OBSAH KURZU :

 • zákony, Věstník 16/2015 a první pomoc v ordinacích, novinky GUIDELINES 2021 a COVID 19 GUIDELINES 2020, EURECA TWO 2020
 • neodkladné stavy- náhlá zástava oběhu u dětí a dospělých
 • nácvik uvolnění dýchacích cest a resuscitace u kojenců, dětí a dospělých
 • resuscitační techniky na dětských a dospělých modelech, kolektivní – týmová resuscitace
 • praxe kardiopulmonální resuscitace vč. online počítačového vyhodnocování sw ZOLL POCKET CPR
 • AED (automatizovaný externí defibrilátor) praktické vyzkoušení a základní kurz obsluhy (cert. pro SUKL)
 • ambuvak praktické vyzkoušení, vybavení pro akutní stavy (oxymetr, …praktické ukázky)
 • doporučené vybavení ordinace pro resuscitaci, vybavení a pomůcky, lékařská první pomoc
 • vybrané postupy první pomoci – zdravotní příhody (prevence, kolaps, křeče, nejběžnější akutní stavy, dušnost, AIM, CMP, alergická reakce,…)
 • první pomoc při úrazu (stavění krvácení, popáleniny, zlomeniny, ošetření, obvazové techniky,…)
 • systém přivolání odborné pomoci
 • periodický plán proškolení zdravotnických pracovníků první pomoc
 • doporučené léky a pomůcky pro řešení neodkladných stavů pro LPP v ordinaci podle vyhl. MzdrČR
 • po kurzu bude pracoviště zařazeno do programu Bezpečné místo pro život © 

Reference: 
ČLK Praha 3 
Poliklinika Stamicova 
Poliklinika Malešice 
InGarden webinář
3KDENT Petrovice
PROFISTAR dent Příbram 
DEVIDENT 
InGarden kurz
Poliklinika Čumpelíkova
Zdravotnická zařízení Luštěnice
Zdrav.zařízení Okrouhlík Praha 5 
Poliklinika Pod Marjánkou
....

 


Ministerstvo zdravotnictví ČR, ve smyslu ustanovení § 47 odst. 3 písm. (b) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), uveřejnilo ve Věstníku 16/2015 minimální požadavky pro zavedení interního systému hodnocení kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb. Podle něj je každý poskytovatel lůžkové, jednodenní a ambulantní péče povinen proškolit minimálně jednou ročně všechny zaměstnance v poskytování první pomoci. (Standard 1,2 a 2.3.: Řešení neodkladných stavů).

Pořadatelem a garantem kurzu je InGarden Training Centre s.r.o. (část kurzu připravena ve spolupráci s FN Brno a  SHOCK s.r.o.) Foto z kurzů najdete  zde 

Lektoři:
Ing. Josef Horešovský (vedoucí lektor a garant kurzů první pomoci, člen České resuscitační rady, Instruktor první pomoci / Člen první pomoci, dříve podpory srdce a mimotělní oběh kardiochirurgie IKEM, specialista na defibrilátory a ventilátory, …)

MUDr. Lenka Skalicová (lékařka Nemocnice Děčín dětské odd, PLDD poliklinika Mělník, 3.LF Praha, člen České resuscitační rady, lektorka kurzů první pomoci)
MUDr. Monika Větrovská (gyn-por, FN Královské Vinohrady Praha, lektorka kurzů první pomoci)
Petr Schmidt DiS (záchranář specialista ZZS Praha, lektor první pomoci)
MUDr.Jakub Polách (3.LF Praha, člen České resuscitační rady, lektor kurzů první pomoci, ALS)
Mgr. Zdena Surá  (FN Brno, chirurgická klin., rozhodčí kurzů první pomoci, lektorka kurzů první pomoci)
Ondřej Šavel DiS  (záchranář specialista ZZS Kolín, lektor první pomoci) 
Radek Havlíček DiS (záchranář specialista ZZS Praha, lektor vodní záchranář/plavčík, lektor první pomoci)
Mgr. Branislav Moravčík (FN Brno,ARO , lektor kurzů první pomoci)

Kurz je připravený podle nejnovějších standardů a mezinárodních doporučení COVID 19 GUIDELINES a GUIDELINES 2021. Lektoři a záchranáři ve spolupráci s odborníky na první pomoc z FN Brno jsou k lektorské činnosti certifikováni podle vyhl. MŠMT č.176/2009 Sb. Kurz probíhá pod vedením 1-2 lektorů. Na každém kurzu používáme ambuvak vč. masek a filtrů, dospělé modely, dětské modely pro nácvik uvolnění dýchacích cest a resuscitaci  u kojence a dítěte! Součástí kurzu je online měření a  vyhodnocování! Cílem kurzu je naučit jak se zachovat při naléhavých situacích a v život ohrožujících situacích a zachránit tak život. Kurz zahrnuje ukázky a nácvik různých postupů poskytování první pomoci i podle specifických požadavků pracovišť.