KURZY PRVNÍ POMOCI

 

 

 

 

 

Kurzy první pomoci probíhají podle aktuálních doporučení GUIDELINES 2021 a COVID 19 GUIDELINES!

Pro zdravotníky:

ZDRAVOTNÍK (certifikovaný kurz pro lékaře, sestry, pracovníky ve zdravotnictví, podle Věstníku MzdČR, vč.BOZP a AED)
RESUSCITACE NOVOROZENCE (certifikovaný kurz pro porodní asistentky, personál porodních sálů)

Pro veřejnost:

KIDS / SCHOOL (pro rodiče a certifikovaný kurz pro zaměstnance škol a školek)
BASIC (s certifikátem pro zaměstnance vč BOZP)
REMOTE DISTANCE (certifikovaný kurz pro jachtaře, RYA, WSA)

Na každém kurzu 1-2 lektoři + dospělé i dětské resuscitační modely + on line počítačové sledování kvality resuscitace + příručka první pomoci! Víte, jak poskytnout první pomoc? Víte, co dělat, když dítě něco vdechne, sní nebo vypije nějaký prostředek v domácnosti nebo sní jedovatou rostlinu nebo její plod? Na všechny tyto a mnoho dalších otázek Vám odpoví poutavou formou certifikovaní lektoři první pomoci, záchranáři a odborníci na problematiku první pomoci. I když si asi všichni přejeme, abychom se do situace, kdy bude ohroženo zdraví blízkých nebo našeho dítěte nedostali, opatrnosti a předvídavosti není nikdy nazbyt… Právě proto bychom všichni měli umět poskytnout alespoň základní první pomoc. Součástí kurzu je také nácvik umělého dýchání a nepřímé srdeční masáže na dospělém i dětském (kojeneckém) výukovém resuscitačním modelu . Poskytnout první pomoc patří k našim základním povinnostem. Zaměstnavatel má ze zákona povinnost vyškolit zaměstnance na poskytování první pomoci.  Zdravotníci mají za zákona kurzy povinné každý rok.